Rotterdamse PvdA-wethouder Dominic Schrijer stelt voor dat particuliere woningbezitters in sommige gevallen gedwongen moeten worden om hun woning te blijven onderhouden. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het buitenschilderwerk, de kozijnen, deuren etc. Hierdoor moet verpaupering van huizen en wijken en alle gevolgen vandien voorkomen worden.
Schrijer maakte het voorstel naar aanleiding van het rapport over de problemen in Rotterdam Zuid. Hij realiseert zich hierbij wel dat het lastig is om het dwingende karakter van woningonderhoud vast te leggen bij de wet.
De nieuwe wetgeving zou geen ‘apk-keuring’ voor woningen worden, maar zal voornamelijk worden ingezet om huisjesmelkers te kunnen aanpakken.
Het kost Rotterdam momenteel honderden miljoenen euro’s om verwaarloosde huizen op te kopen, en daar nieuwe voor in de plek te bouwen. Met de huidige geldstromen, verwacht de wethouder, dat er met het opkrikken van de oude stadswijken snel een einde zal komen. Hiermee doelt hij op het geld voor het onderwijs en de economie zelf. Bedrijven als Joulz en Kei zijn bijvoorbeeld eigen bedrijfsscholen begonnen, waar ze honderlden jongeren opleiden die vervolgens meteen kunnen werken.