Verplichten van woningonderhoud

Rotterdamse PvdA-wethouder Dominic Schrijer stelt voor dat particuliere woningbezitters in sommige gevallen gedwongen moeten worden om hun woning te blijven onderhouden. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het buitenschilderwerk, de kozijnen, deuren etc. Hierdoor moet verpaupering van huizen en wijken en alle gevolgen vandien voorkomen worden. Schrijer maakte het voorstel