Het installeren van een weide afrastering kunt u het beste laten uitvoeren door iemand die daar ervaring mee heeft. Voor een weide afrastering heeft u verschillende materialen nodig, denk hierbij aan:

  • Draad isolatoren
  • Batterijen
  • Afrastering apparaten
  • Draad/ Koord/Lint
  • Aansluitingen
  • Verbindingstukken
  • Spanners
  • Poortgrepen+ Poortgreep ankers
  • Aarding

Bij een weide afrastering functioneert de elektrische afrastering als een kringloop, wanneer dieren contact maken met de afrastering, vloeit er stroom via de bodem naar de aarding terug naar het apparaat. De dieren krijgen hierdoor een korte stroomimpuls waardoor ze afschrikken. Met deze korte schok leren de dieren respect te hebben voor de afrastering, waardoor ze uiteindelijk overtuigd worden om niet meer bij het raster in de buurt te komen.

Zoals we al eerder beschreven is het erg belangrijk de weide afrastering en met name de aarding van het apparaat goed geïnstalleerd wordt. Omdat er bij weide afrastering van een kringloop gebruik gemaakt wordt, moet de stroom die uit het apparaat komt en over de draad geleid wordt, uiteindelijk door de bodem en over de aardpennen weer naar het apparaat terugstromen.