Handigemensen.nl is een online platform waarop zzp’ers en particulieren de mogelijkheid wordt geboden tot het plaatsen van advertenties, dit kan zowel betaald als onbetaald. Het verschil tussen tussen de betaalde en onbetaalde advertenties komt onder andere naar voor bij het aantal advertenties dat geplaatst kan worden. Ook wordt er een onderscheid gemaakt in de positie waarop de advertentie getoond wordt aan mensen die op zoek zijn op de website. Het doel van een geplaatste advertentie moet ten alle tijden het aanbieden van een dienst zijn. De slogan van de website luidt dan ook, “marktplein voor alle diensten”.

Het is dus een website waarop dienstverlenend Nederland zijn advertenties kan plaatsen om zo meer omzet te genereren.  Advertenties die niet voldoen aan deze voorwaarde zullen dan ook offline worden gezet door het team achter de website. Inmiddels is het platform iets meer dan 2 jaar oud en kent het vanaf het begin tot aan nu een doorlopende stijging. Het aantal geplaatste advertenties op handigemensen.nl is inmiddels opgelopen tot boven de 25.000.

De website www.handigemensen.nl is qua uiterlijk in 2,5 jaar tijd eigenlijk bijna niet veranderd, hier en daar zijn wel enige aanpassingen gedaan om de website gebruiksvriendelijker te maken, maar er is ten alle tijden vastgehouden aan de lay-out die bekend was bij de bezoekers en welke over het algemeen als erg comfortabel ervaren werd. Nadat de website begon te groeien qua bekendheid en bezoekers is er wel besloten de interne structuur van de website te veranderen, in het verleden bleek de toenmalige structuur niet goed genoeg in elkaar te zitten om de bezoekersstromen op een juiste manier te kunnen opvangen. Dit is een proces dat aan de buitenkant niet zichtbaar is maar bijvoorbeeld wel resulteert in een aanzienlijk kortere laadtijd van de bezochte pagina’s.