Waarschijnlijk komt er in de komende tijd 20 miljoen m2 leeg te staan omdat de functie die het nu heeft zal vervallen. De cijfers zijn uit gesprekken gekomen met een aantal professionals uit deze branche. Door de ontwikkelingen in de maatschappij en de wetgeving die wordt veranderd zullen er functies wegvallen. Daardoor zal de leegstand enorm gaan toenemen.

Onderwijs

Vooral binnen het zorg en onderwijs zal er leegstand gaan optreden. Door de daling van de bevolking in veel regio’s en de vergrijzing worden veel scholen overbodig. Vaak is het leerlingenaantal te klein. Er zijn scholen die minder dan twintig leerlingen plaats bieden waardoor ze niet meer rendabel zijn.  Deze panden staan dan vervolgens leeg op plaatsen waar weinig perspectief is, omdat de mensen vaak ook wegtrekken uit dezelfde streken.

Ontwikkelingen in de zorg

Ook in de zorg spelen er ontwikkelingen waardoor er minder vastgoed nodig is. Zo wordt er tegenwoordig meer gebruik gemaakt van andere diensten van zorginstellingen. Hier spelen ze ook op in door het aanbieden van andere diensten. Zo biedt Zorginstelling Zuidzorg ook zorg op afstand aan.  Daardoor kan patiënten thuis de zorg geboden worden die ze nodig hebben. Dit zorgt er dus wel voor dat ook door de overheid gestuurde werking in gang gaat. We blijven langer thuis wonen met als gevolg leegstand in de appartementen die worden aangeboden door verzorgingstehuizen of woningcorporaties.